WordPress Theme

O nama

Vinarija Pila? plod je dugogodi?nje vizije i ljubavi prema vinu i vinogradarstvu vlasnika Ivice Mihaljevi?a. Vrgora?ko vinogorje broji oko 11.5 milijuna trsova vinove loze ?to ga svrstava u jedno od najve?ih vinogorja u Hrvatskoj. Sa svojih 25 tisu?a nasada i nasada svojih kooperanata , Vinarija PILA? ?eli postati prepoznatljivi proizvo?a? vina na doma?em i stranom tr?i?tu. Cilj je posvetiti se proizvodnji vina od autohtonih dalmatinskih sorti te proces proizvodnje ?to vi?e unaprijediti.

Vinarija ima najsuvremeniju opremu, te joj je trenutni kapacitet 200 tisu?a litara, a u budu?nosti se planira pro?iriti do 350 tisu?a litara proizvodnje. Proizvodi vina od bijelih i crnih sorti me?u kojima su, Merlot, Plavina, Vranac, Syrah, Rukatac, Zlatarica, Medna i Po?ip.

Facebook

Kontakt brojevi

Restoran i dostava: (021) 674 369
Ured: (021) 674 630
Ured: (021) 674 590
Caffe bar: (021) 674 465

Nalazimo se na adresi

Vina Pila? d.o.o.?
Fra Ivana Ro?i?a 18 , 21 276 Vrgorac?
E-mail: info@vina-pilac.hr

Radno vrijeme

 • Ponedjeljak
  06:00 - 23:00
 • Utorak
  06:00 - 23:00
 • Srijeda
  06:00 - 23:00
 • ?etvrtak
  06:00 - 23:00
 • Petak
  06:00 - 23:00
 • Subota
  06:00 - 23:00
 • Nedjelja
  06:00 - 23:00